Kontakt:

MIROMAR
Milan Rožnovský
Újezd 228
76325

Tel:       724 448 432
Email:  milan.roznovsky@miromar.cz

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

MIROMAR: čističky odpadních vod pro rodinné domy, chaty a chalupy


MIROMAR: Technologie čističek odpadních vod typu VH


 1. Popis a funkce:
  schema Splaškové odpadové vody natékají nejprve do sekce mechanického předčištění resp. usazovací sekce, kde dochází k zachycení hrubších mechanických nečistot, k odloučení lehkých vyflotovaných (plávajících) částic a k zachycení rychle sedimentujících častíc. Odpadové vody dále natékají do oxické sekce, kde se nachází provzdušňovací systém, kterým se dodává potřebné množství kyslíku mikroorganizmům. Směs mikroorganizmů (aktivní kal) zabezpečuje odstraňování biologického znečistění. Z oxické sekce odtéká aktivační směs (t.j. směs kalu a vody) do separátora. V separátoru se využívá fluidní filtrace. Vločky aktivovaného kalu ztrácejí v separátoru kinetickou energii a zároveň narůstá jejich velikost. Vytvářejí tak vločkovitý mrak (kalový oblak), přes který prochází proudící voda, přičemž jsou z něj odfiltrované i nejmenší nečistoty. Konstrukcí separátoru je zabezpečené, že kal sedimentuje do vyhrazeného sedimentačního prostoru, odkud je odčerpávaný zpět do aktivace. Vyčištěná voda je odváděna sběrným žlabem do odtokového potrubí. Biologické znečištění je odvedeno na aktivovaný kal, přičemž jeho produkce závisí od míry zatěžovaní.

  Technické parametry

  Čistírny odpadových vod typu VH umožňují moderní a ekonomicky výhodnou likvidaci odpadových vod. Pracují na mechanicko-biologickém principu a dodávají se ve formě celoplastových nádrží. Nádrž a technologická vestavba jsou vyrobené z polypropylénu (PP) a tvoří kompaktní celek. Všechny zařízení čistíren jsou dobře přístupné s možností jednoduché údržby.
  Čistírny se vyznačují vysokou stálostí, odolností vůči prostředí a dlouhou životností. Vyčištěné odpadové vody je možné vypouštět přímo do vodního toku (recipientu). V případě, že recipient není k dispozici, je možné vodu odvézt do vsakovací studny resp. do zemního, či terciárního filtru, anebo ji použit na závlahy. Přebytečný kal je možné využít na přihnojování okrasných dřevin.

 1. Typ Počet
  EO
  Q
  (m3/d)
  BSK5
  (kg/d)
  D
  (m)
  H
  (m)
  Vp
  (m)
  Vo
  (m)
  DN
  přítok
  (mm)
  DN
  odtok
  (mm)
  Hmotnost
  (kg)
  Napětí
  (V)
  Příkon
  (kW)
  VH6 do 6 0,81 0,36 1,3 1,5 1,35 1,2 110 110 75 230 0,06
  VH10 5-12 1,62 0,72 1,72 2,1 1,6 1,45 110 110 110 230 0,12
 2. Jeden ekvivalentní obyvatel = 135 l vody / os.den , 60 gr BSK5 osoba.den. Pod příkonem se rozumí příkon provzdušňovacího zařízení.

 3. Technologické parametry


  Hodnoty dovoleného znečistění [ mg / l ]

   

  do 50 EO

  nad 50 EO

  BSK5

  40

  30

  CHSKCr

  neuvádí se

  135

  NL105

  neuvádí se

  30

  Garantované hodnoty vody na odtoku z ČOV [ mg / l ]

   

  do 50 EO

  nad 50 EO

  BSK5

  13 ÷ 35

  10 ÷ 25

  CHSKCr

  -

  44 ÷ 110

  NL105

  -

  10 ÷ 25

  Osazení ČOV
  Na osazení ČOV je potřebné mít vypracovanou projektovou dokumentaci (PD) odborně způsobilým projektantem.
  ČOV typu VH je kompletní samonosná plastová nádrž. Nádrž se osází do výkopu na betonovou desku výšky 15 cm (povinnost betonové desky ±5mm) obvykle tak, aby byl kryt nádrže cca 10 cm nad úrovní terénu a aby se tak zabránilo vniknutí dešťových vod do ČOV.
  V místech bez výskytu spodní vody se ČOV obetonuje do výšky určené PD od úrovně betonové desky a nad touto úrovní se do šířky 15 cm obsype pískem a dále zeminou. Obsyp se zhutňuje po vrstvách. Při samotném osazovaní ČOV se nádrž napouští vodou a to postupným způsobem až po odtokovou hranu.

 4. 123